Заборгованість по навчанню

Дуже часто буває так, що студент(ка) не встигає здати всі свої екзамени чи заліки. У такому разі є декілька варіантів розвитку подій. І розібратись в цьому допоможе вам ця стаття.

Якщо студент хотів би продовжити навчання на нашому чудовому факультеті, він може продовжити спроби здачі заборгованостей. Впродовж залікової та екзаменаційної сесії студентам надається деяка кількість спроб, обмежена викладачем якому даний(а) студент(ка) повинен(на) ще дещо здати. Це називається «неофіційним перескладанням».

Щоб отримати дану оцінку вже після закінчення сесії, що зазвичай можливо вже восени, студент(ка) або викладач має взяти так званий «бігунок» у деканаті, у Анни Ігорівни. Цей документ служить як відомість, але позначений іншою датою.

У випадку, якщо студент(ка) не в змозі здати заборгованість після деякого періоду і восени (цей період, зазвичай, два тижні), збирається комісія і проводиться екзамен вже під наглядом незалежних викладачів. У подальшому вже два випадки: студент(ка) здав(ла) і залишається у нас навчатися, чи ні – тоді він(вона) відраховується.

Також може бути ситуація, коли студент(ка) не має змоги підготуватись до здачі сесії у зв’язку зі своєю хворобою впродовж семестру, тобто коли він(вона) має бал менше, аніж прохідний бал на екзамен або не здані всі лабораторні роботи. У такому випадку студент(ка) може взяти академічну відпустку на рік. Академічна відпустка – право на навчання у наступному році, на тому ж курсі, на якому відбулась така ситуація, але він(вона) буде навчатися з студентами, що на рік молодші. (ЗАУВАЖЕННЯ!!! Ця можливість надається лише на другому курсі і вище)

Студенты, що станом на кінець сесії мають 3 і більше заборгованостей, не допускаються до перескладань.

Усіх благ і бажаємо успіхів!