Хто такий староста?

Староста – лідер групи. Староста знає все: яка зараз пара і де, в якій ти підгрупі на лабах, як взяти цей інтеграл і коли перездача. Якщо староста чогось не знає, то це поганий староста.
На початку навчального семестру кожна група обирає собі старосту. Вони відмічаються у заступника декана з навчальноі роботи Олексія Юрійовича Нечипорука протягом перших двох тижнів.
Староста займається розподілом студентів групи на підгрупи. Серед свого складу старости груп обирають старосту курсу (напряму підготовки)
Кожного семестру староста збирає заліковки академічноі групи, перевіряє наявність усіх проставлених заліків та здає їх для підпису в деканат.
Також старости бакалаврату ведуть журнали відвідуваності та за розпорядженням деканату складають графік екзаменаційної сесії.
Одним з обов’язків старости є представлення інтересів групи на конференціях органів студентського самоврядування та профкому, старостаті тощо.