Розклад

Комп’ютерна інженерія

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 курс Магістратура

2 курс Магістратура

Прикладна фізика та наноматеріали

1 курс

2 курс

3 курс Фізична електроніка

3 курс Кріогенна та мікроелектроніка

3 курс Квантова радіофізика

3 курс Медична радіофізика

3 курс Високі технології

4 курс Фізична електроніка

4 курс Кріогенна та мікроелектроніка

4 курс Квантова радіофізика

4 курс Медична радіофізика

4 курс Високі технології

1 курс Магістратура Фізична електроніка

1 курс Магістратура Квантова радіофізика

1 курс Магістратура Медичні прилади

1 курс Магістратура Нанофізика та наноелектроніка

1 курс Магістратура Прикладна оптика та магнетизм

2 курс Магістратура Фізична електроніка

2 курс Магістратура Медична фізика

2 курс Магістратура Прикладна оптика та магнетизм

2 курс Магістратура Твердотільна електроніка

Телекомунікації та радіотехніка

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 курс Магістратура

2 курс Магістратура